Ще останем ли скоро без работа? В това видео използваме AI инструменти като chat GPT, Midjourney и други, за да създадем кратко видео, което е изцяло генерирано от изкуствен интелект. Включително сценария, говоренето и визуалните елементи.