В това видео използваме Chat GPT, за да генерираме 20 идеи за Youtube видеа. А след това използваме същия изкуствен интелект, за да ни помогне с писането на сценарий. Така значително съкратихме процеса за създаване на едно видео.

Chat GPT: https://chat.openai.com

Видеото, което направихме: https://youtu.be/YNsDA07IumY