Днес ще обсъдим ролята на видеото в привличането на персонал и човешките ресурси. Използването на видео в процеса на наемане става все по-популярно през последните години. Разбира се има основателна причина за това. Видеото може да предложи изобилие от предимства както за работодателите, така и за търсещите работа. 

Достигане до по-голям брой кандидати

Първото предимство на видеото при набирането на персонал е, че позволява на работодателите да достигнат до по-голям брой кандидати. Като използват видео, компаниите могат да публикуват обяви за работа на своя уебсайт и социални мрежи. Така ще могат ефективно да достигнат до по-широка и разнообразна аудитория, отколкото чрез традиционните методи. А както всички знаем, използването на видео формат, може да намали цената на импресия при платени кампании в социалните мражи. Така се достига до повече хора за по-малко пари.

Разбиране на фирмената култура

Видеото също предлага по-личен и интерактивен начин за кандидатите да опознаят компанията. Те могат да видят бъдещите си колеги и офис, работна среда, ценностите на компанията, както  и нейната култура. Чрез такива видеа, търсещите работа могат да получат представа какво е да работиш за организацията още преди да са стъпили в офиса. Така те могат да вземат информирано решение дали това е правилното място за тях. Ако искате да привлечете ТОП таланти от вашата индустрия, вече видеото е задължителен инструмент, който трябва да използвате.

Оптимизиране на процеса по набиране на персонал

В допълнение, видеото може също да оптимизира вашия процес по набиране на персонал. Провеждането на интервюта под формата на видео разговор, може да спестиа време както на кандидатите, така и на работодателя. Особено при началния етап на подбор. Видео интервютата също позволяват по-стандартизирана и обективна оценка на кандидатите, намалявайки риска от несъзнателно пристрастие.

Дори за някои позиции може да се окаже достатъчно кандидатите да изпратят записано видео в което отговарят на въпросите, които иначе се задават при първичното интервю.

Подобряване на ангажираността и развитието на служителите

Използването на видео в HR може също да подобри ангажираността и развитието на служителите. Компаниите могат да използват видео, за да съобщават важна информация, да провеждат обучения и да развиват уменията на служителите. Видеото също може да се използва в процеса на онбординг за нови служители. Те могат да научат за фирмената култура, политики и процедури чрез видео. Освен, че се спестява време на хората ангажирани с провеждането на онбординга,  видеото осигурява и консистентност в предаваната информация. 

Поддръжка на дистанционна работа

Друго предимство на видеото  е, че позволява дистанционна работа. С инструментите за видеоконференции и сътрудничество служителите могат да работят заедно и да комуникират ефективно, дори когато не са на едно и също място. Това може да подобри баланса между професионалния и личния живот и да повиши удоволствието от работата. Същевременно се намалят и разходите, свързани с пътуване до работа и наем на офис пространство.

Видеото е важен инструмент при набирането на персонал и в човешките ресурси. Независимо дали става дума за привличане на най-добрите таланти, подобряване на процеса на набиране на персонал, подобряване на ангажираността и развитието на служителите или по-ефективна дистанционна работа, видеото предлага множество предимства както за работодателите, така и за служителите.

Надявам се, това видео да ви е било полезно и да ви е дало идеи как да интегрирате видеа в HR и Recruitment процесите на вашата компания. За сега ви казвам Чао и бъдете креативни!